Slevy, příspěvky od zaměstnavatele, dotace, pojištění

Prémie "Přihlaš kamaráda" na letní tábor.

Prémii si děti oblíbily již z předchozích let Za každého nového kamaráda/ku, kteří ještě neabsolvovali náš zimní nebo letní tábor, dostane dítě, které je přihlásilo, na táboře prémii 150,- Kč formou kapesného. Platí pouze v případě, že se kamarád tábora opravdu zúčastní.

 

 

Příspěvky od zaměstnavatele na letní tábor

Využití příspěvku z FKSP či jiného příspěvku zaměstnavatele - možnost platby na fakturu (pro vystavení potřebujeme přesný název a adresu firmy, IČO, DIČ). Letní tábor je možné zaplatit až do výše 100% poukázkami Sodexo Flexi Pass, Holiday Pass, Ticket Multi nebo využít program Benefit Plus či Benefit.cz

 

 

Dotace

Informujte se u své zdravotní pojišťovny na možnost příspěvku. Tábor není dotován z žádných veřejných prostředků a tak je možnost této dotace využít

 

 

Pojištění

Možnost komplexního pojištění (stornopoplatky, úraz, zodpovědnost za škody) – za cenu 100 Kč / týden a 200 Kč / 2 týdny na kterýkoli tábor v ČR. Pojištění zahrnuje:

  • pojištění na zrušení účasti dítěte na táboře ze zdravotních důvodů - v případě onemocnění dítěte pak pojišťovna vrací 60 - 80% výše stornopoplatku
  • úraz - odškodnění v případě úrazu s trvalými následky
  • zodpovědnost za neúmyslně způsobené škody na zdraví a majetku

Podmínky pojištění se řídí všeobecnými podmínkami pojišťovny.

Pojištění zajišťujeme u ČSOB pojišťovny – podrobné informace viz „Pojistné podmínky ČSOB pojišťovna“ v záložce „Soubory ke stažení“.