Sledujeme dění kolem šíření koronaviru COVID-19 - přečtěte si prosím naše vyjádření k aktuální situaci.

Koronavir - vyjádření k aktuální situaci

Sledujeme dění kolem šíření koronaviru COVID-19!

 

Zdravíme všechny,

rádi bychom Vás informovali o nových událostech týkajících se letních táborů v tuzemsku za dané situace. 

 

3.4.2020 - dle vyjádření pana Romana Prymuly: " Festivalům asi šanci nedáme, ale letním táborům asi ano, potřebujeme odbřemenit rodiče, " více se dočtete zde

 

14.4.2020 - vláda ČR oznámila předpoklad uvolnění dětských zotavovacích akcí ke dni 8.6.2020. Více zde 

 

15.4.2020 - ministr školství na tiskové konferenci oznámil, že tábory budou uvolněny až v srpnu. Toto stanovisko je v rozporu s o den dříve zveřejněným stanoviskem vlády ČR. Spolu s dalšími pořadateli táborů jsme začali pracovat na dopise pro vládní činitele.

 

16.4.2020 - ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže jsme zaslali otevřený dopis předsedovi vlády, ministrovi školství, hlavní hygieničce, prof. Prymulovi a Janu Hamáčkovi. V průběhu dne se neustále připojují  další pořadatelé táborů. Žádáme jasné stanovisko a jsme připraveni jednat o podmínkách tak, aby tábory proběhly v pohodě. Nerozumíme logice, kdy by měla být otevřena nákupní centra, restaurace, hotely, a další, a tábory nikoli. Text dopisu zde

 

27.4.2020 - vláda posunula harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností. Z toho vyplývá, že od 25.5.2020 jsou povoleny všechny zotavovací akce (tedy i tábory), čekáme jak se situace vyvine, v případě, že bude příznivá, zvažujeme zahájení táborů již v červnu. Více zde Ministerstvo zdravotnictví definovalo podmínky ke konání letních táborů. Přesné znění zde

 

13.5.2020 - byli jsme součástí jednání s hlavní hygieničkou MUDr. Jarmilou Rážovou. Na podmínkách konání letních táborů jsme se dohodli, a návrh míří do vlády. Děkujeme senátoru MUDr. Lumíru Kantorovi za zprostředkování schůzky a paní hygieničce za vstřícný přístup.

 

15.5.2020 - Ministerstvo zdravotnictví definovalo podmínky ke konání letních táborů. Přesné znění zde

 

21.5.2020 - dle podmínek dohodnutých s hlavní hygieničkou, je nutné přistoupit k některým organizačním změnám vzhledem k zvýšení bezpečnosti všech účastníků letních akcí. Změn nebude moc, ale přeci jen nějaké budou.

 

14.6.2020 - rodiče všech přihlášených účastníků obdrželi informační email, v němž jsou důkladně shrnuty všechy organizační změny týkající se letošní táborové sezony. Největší změnou je zrušení výletů do aquaparků, které nebyly hygienou doporučeny, stejně tak jako výlet do ZOO Hluboká. Místo toho jsme zajistili možnost účastnit se aktivity s názvem virtuální realita, která proběhne přímo v táborovém středisku. Další důležitou změnou jsou odlišné časy příjezdů/odjezdů do/ze středisek v důsledku nezbytné sanitace areálů. Z Prahy se tak nově bude v soboty odjíždět až v 15:00 (platí pro všechna střediska), a zpět na ÚAN Florenc ze středisek Varvažov, Růžená a Ostrovec Vaše ratolesti dorazí kolem 11:00, ze Staré Říše pak o hodinu později, a co se týče příjezdu táborníků z areálu Na Baronu - Paprsek, ti přijedou do Prahy, Opatova ve 12:00. Dále upozorňujeme všechny, že pro vstup do autobusu musí být podepsána bezinfekčnost dítěte, které navíc musí mít na cestu 2 ks roušek, a před vstupem do autobusu mu bude změřena tělesná teplota, která pro účast na táboře nesmí být vyšší než 37,0 °C! V opačném případě není umožněna účast na táboře! Zároveň předem informujeme, že v letošním roce není možné, aby kdokoliv mimo táborníky a zaměstnance CK vstupoval do prostor našich středisek!

 

4.7.2020 - tábory běží na více než 100 %! :)

 

S přáním pevného zdraví,

Tým CK Topinka