Doplňkové cestovní pojištění

Cestovní pojištění zahrnuje:  Pojištění storno poplatku, úrazu s následkem smrti nebo trvalé invalidity (do výše 100.000,- Kč), pojištění léčebných výloh, náhlého onemocnění, pojištění zavazadel v důsledku odcizení ze zamčeného prostoru a pojištění nechtěně způsobené škody.

 

Pojištění storno poplatku - pojišťovna uhradí 60 - 80 % storno poplatku v případě: a) smrti pojištěného, b) hospitalizace postiženého se kterou v den přihlášení nepočítal, c) úrazu nebo vážné nemoci, která brání poj. opustit domov, vážné poškození trvalého bydliště pojištěného ohněm, záplavou nebo podobnou přírodní pohromou, která vyžaduje přítomnost pojištěného na místě v den odjezdu, d) úrazu s následkem smrti nebo trvalé invalidity (do výše 100.000,- Kč).

Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu v době kratší než 35 dnů před plánovaným odjezdem. (Nad 35 dnů je storno poplatek vždy 10%, minimálně 200,- Kč za osobu a pobyt.) Pojištění může být sjednáno pouze v případě vyplnění všech náležitostí v Cestovní smlouvě a připsání platby ve správné výši na účet CK: a) Zaplatí-li zákazník pojištění současně s platbou zájezdu, může toto provést kdykoli před odjezdem na zájezd. b) Má-li zákazník zájezd zaplacen, je možné pojištění připlatit pouze nejpozději 35 dní před plánovaným odjezdem, později již nikoli.