Slevy, příspěvky od zaměstnavatele, dotace, pojištění:

Slevy na letní tábory

Možné využít slevy za v časné přihlášení a přihlášení přes internet na naše letní tábory. Při přechodu nejmenších z kategorie "Můj první tábor" do kategorie tábor pro starší je další sleva ve výši 400 Kč (tyto slevy možné ščítat).

 

Prémie "Přihlaš kamaráda" na letní tábor.

Vyhlašujeme prémii, kterou si děti z předchozích let již oblíbily - ani letos je nezklameme. Za každého nového kamaráda/ku, kteří ještě neabsolvovali náš zimní nebo letní tábor a letos pojedou, dostane dítě, které je přihlásilo, na táboře prémii 150,-Kč formou kapesného. Platí pouze v případě, že se kamarád tábora opravdu zúčastní.

Příspěvky od zaměstnavatele na letní tábor

Využití příspěvku z FKSP či jiného příspěvku zaměstnavatele - možnost platby přes fakturu (pro vystavení potřebujeme přesný název a adresu firmy, IČO, DIČ). Letní tábor je možné zaplatit až do výše 50% poukázkami Sodexo Flexi pass, Holiday pass, Check, Benefit plus.

Dotace

Informujte se u své zdravotní pojišťovny na možnost příspěvku. Tábor není dotován z žádných veřejných prostředků a tak je možnost této dotace využít

Pojištění

Možnost komplexního pojištění (stornopoplatky, úraz, zodpovědnost za škody) – za cenu 135 Kč na kterýkoli tábor v ČR můžete  své dítě pojistit. Pojištění zahrnuje:

- stornopoplatky - v případě onemocnění dítěte Vám pak pojišťovna vrací 80% částky o kterou byste z důvodu nenastoupení dítěte na tábor přišli

- úraz - odškodnění v případě úrazu (výše odškodnění dle lékařského ohodnocení)

- zodpovědnost za neúmyslně způsobené škody na zdraví a majetku do 50 tis. Kč

Podmínky pojištění se řídí všeobecnými podmínkami pojišťovny.

Pojištění zajišťujeme u Hasičské vzájemné pojišťovny